Exchange Server 2010 Mailbox Export .PST

By | 28/01/2014

Merhaba arkadaşlar,

Exchange Server 2010 SP3 ortamında mailbox databaseleri üzerindeki kullanıcı mailboxlarını .PST file içine çıkarmanız gerektiğinde hangi komutu kullanmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım.

İşlemlerimizi Exchange PowerShell üzerinde yapacağız.

Öncelikle mailbox export işlemini yapacak olan kullanıcı hesabına bu işlemi yapabilmesi için yetki vermemiz gerekiyor. Exchange sunucunuzu yönetmiş olduğunuz kullanıcı hesabı Domain Admin, Enterprise Admin veya Exchange Admin olsada bu kullanıcı hesabına bu komutu kullanarak bu işlem için yetki tanımlamalısınız.

Power Shell üzerinde çalıştıracağınız aşağıdaki komut ortamınızdaki Administrator isimli kullanıcıya mailboz import ve export yetkisini atayacaktır.

Siz örnek kodlardaki kırmızı alanları ortamınızdaki kullanıcı adlarına göre ve adreslere göre değiştirseniz yeterli olacaktır.

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User Administrator

Yetki verme işlemi sorunsuz bittiyse aşağıdaki komutu kullanarak herhangi bir kullanıcının maillerini .PST dosyasına çıkartabilirsiniz.

New-MailboxExportRequest -Mailbox usernameyazalim -FilePath “D:\username.pst”

  Bu .PST dosyasını bir network paylaşımına çıkarmak isterseniz network üzerinde paylaşıma açtığınız bu alana erişim yetkilerini verirken Exchange Trusted Subsystem güvenlik grubuna Full Yetki vermeniz sorunsuz aktarım yapmanız için uygun olacaktır. Network adresini aşağıdaki gibi girebilirsiniz.

New-MailboxExportRequest -Mailbox usernameyazalim -FilePath “\\FILESRV\EXPORT\username.pst”

Import veya Export işleminin ne durumda olduğunu gözlemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

Saygılarımla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.