VMware ESXi 5.1 Kurulumu – Bölüm-4 ( NTP & Network Ayarları )

By | 13/01/2014

Merhaba arkadaşlar buncan önceki makale serimizde ESXi host sunucumuzu kurup bir çok bölümün tanımını yapmıştık. Artık sunucumuzun ilk ayarlarını yapıp devreye alabiliriz.

Bu makalemizde NTP ayarının nasıl yapılaağını anlatacağız ve Network bölümünden bahsedeceğiz. 

ESXi Host Sunucu NTP Server Ayarının Yapılması : 

Vmware Esxi Host sunucusunu kurduktan sonra yapımızın düzgün bir şekilde çalışması için yapmamız gereken ayarlardan birisi NTP Time Setting ayarlarının yapılmasıdır.

VMware ortamında çalışan sunucularımız time server olarak üzerinde çalıştıkları ESXi host sunucuyu kullanırlar. Bu sebeple ESXi host sunucumuzun time server ayarı düzgün yapılandırılmış ve saat ve tarih doğru olarak çalışıyor durumda olmalıdır.

Configuration\Software bölümü altında Time Configuration bölümüne erişelim ve gerekli düzenlemeleri yapalım.

Aşağıdaki ekranda da gördüğünüz gibi servis şuanda çalışmıyor ve time ve saat tutmadığı için kırmızı renkli olarak gösteriliyor, Properties butonuna basalım ve gerekli ayarları düzenleyelim ve servisi çalışır duruma getirelim.

ESXKURB4_1

Time Configuration ayar ekranı asşağıdaki gibidir. Options butonuna basarak servisi çalıştırıp kapatabilirsiniz ve kullanmak istediğiiz NTP server adresini girebilirsiniz.

ESXKURB4_2

Aşağıdaki ekranda servis durumunu ayarlayabilirsiniz.

ESXKURB4_3

NTP Settings bölümüne ise tarih saat ayararını alacağı sunucu IP adresini bu bölüme eklemelisiniz. Ben ortamımdaki NTP server olarak çalışan Active Directory sunucumun IP adresini ekleyip bırakıyorum.

ESXKURB4_4

Time Server servisi durumunu en üstteki seçenek ile çalışacak şekilde ayarlamanız önerilmektedir.

ESXKURB4_5

Time server ayarlarından sonra servis çalıştı ve NTP server’dan güncel tarih ve saati aldı Data & Time’in artık kırmızı olmadığını görüyorsunuz.

ESXKURB4_6

 

Network Ayarları Kontrolu ve Tanıtımı:

ESXi Host sunucularımız üzerinde dikkat etmemiz gereken en önemli ve detaylı bölümlerinden birisidir network bölümü. 

Aşağıdaki ekranı kısaca özetleyip network kısmını biraz detaylandırarak iyi bir şekilde anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağım.

Resmin sol tarafında sanal ortam gözükmektedir sağ tarafta ise fiziksel network kartları bulunmaktadır. Bizim test sunucumuz üzerinde 1 adet network kartı vardı, ESXi 5.1 işletim sistemi kurulumu sonrasında 1 adet Standart vSwitch vSwitch0 ismi ile oluşturulur. Bu sanal Switch üzerinde ESXi Host sunucumuza erişmek için verdiğimiz sabit IP adresi VMKernal Port adı altında bir bölüm oluşturularak adı Management Network olarak isimlendirilerek vmk0 ismi sunucu sabir IP adresi buraya eklenir. Ilk kurulum sonrası ayarlar hep bu şekildedir.

Yine aynı vSwitch üzerinde Virtual Machine Port Group adı altında bir bölüm oluşturulur, bu bölüm’de bu vSwich’i kullanacak olan sanal sunucuların kullanımına atanır. Herhangi bir sanal sunucuya Ethernet kartı bağladığımızda bu vSwicth ‘i kullanmasını istediğimizde bu sanal sunucu adı bu bölüm altında gözükecektir.

Bu yapı sizinde gördüğünüz gibi yedeksizdir, yani vmnic0 isimli 1 adet fiziksel ethernet kartına gelen network kablosunun başına bir iş gelirse bu vSwich’I kullanan tüm sanal sunucuların network erişimi kesilecektir. Bu sebeple fiziksel sunucu sistemleri üzerinde minimum 2 ethernet kartı default olarak gelmektedir. Network yapısının yedekli olarak çalışması için bu sunucumuza en az 1 adet daha Ethernet kartı ekleyip bu resmin sağ tarafındaki fiziksel network kartları içerisine eklemeliyiz.

Resim2’de bu bölümleri ayırabilmeniz için işaretledim.

ESXKURB4_7

Resim-1

ESXKURB4_8

Resim-2

VMware ESXi Network yapılandırmasını olması gereken yapı aşağıdaki resimdeki gibi olmalıdır.

Bu resimde sunucu üzerinde 4 adet network kartı var ve bu kartların 2 tanesi 1 fiziksel network swich’ine 2 tanesi ayrı bir network swich’ine gidecek şekilde yapılandırılmış yapı fiziksel network switch arızasına karşı da yedeklenmiştir. Ethernet kartları team yapılarak ortak kullanılması sağlanmıştır.

Yukarıda turuncu renkli en büyük kare ise Standart Switch olarak yapılandırılmıştır, buradaki alt taraftaki 4 adet fiziksel network swichini yukarıdaki resmin sağ tarafı olarak düşünün lütfen. Üst taraf ise yukarının sol tarafı. Sanal sunucular ve ESXi host’un management IP adresini buradan almaktadır.  

Sanal sunucuların network kartları vNIC olarak isimlendirilir,

Port Group ise vswich üzerinde oluşturulacak olan bölümler olarak düşünebilirsiniz,

Virtual port ise bu vswich üzerindeki network uçları olarak düşünebilirsiniz. Yani bu swich üzerinde bir adet virtual network kartı ile bağlanan sunucu 1 adet port işgal eder. Bir sanal sunucu üzerinde birden fazla vnetwork kartı olabilir her kart bir adet port işgal eder.

Default olarak Standart Switch lerin 120 adet portu vardır bu sayı istenirse artırılabilir.

Vmknic vm kernel network kartlarını refere etmektedir. Bu network üzerinde sunucu yönetim network kartı ve sanal sunucularımızı vmotion ile başka sunuculara aktarmak istediğimizde kullanılan vmotion network’ü çalışmaktadır. VM Kernel’i virtual switch üzerinde sanal makina network’ünden izole edilmiş ayrılmış bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. 

ESXKURB4_9 

Virtual swich’in özelliklerine girip ne gibi ayarlar yapabilirsiniz görelim.

Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi ilk bölümde Ports bölümünde yukarıda bahsettiğimiz vSwitch, VM Network ve Management Network’ü ayrı ayrı görüp ayarlarını ayrı ayrı yapabilirsiniz. Add ile yeni bölümler ekleyebilirsiniz. Vlan eklemek isterseniz yine bu bölümü kullanarak vlan lar ekleyebilirsiniz vswich’ler üzerine.

ESXKURB4_10

Network Adapters bölümü görünümü aşağıdaki gibidir. Şuanda 1 adet fiziksel network kartı var bu virtual swich üzerinde.

ESXKURB4_11

Biz test ortamımızda sizler network yapısını daha iyi anlabilmek için diye ortama 3 adet daha network kartı ekleyeceğiz.

Bu kartlardan birisi ile ikinci bir vSwitch oluşturup bu vSwitch üzerinden NetApp storage’e iSCSI ile bağlanarak oradan bize atanan disk alanine ESXi host sunucumuza ekleyeceğiz.

VMware’in önerisi network kartları üzerinden geçecek network trafiğini tipi çok farklı ise göre farklı vswichler oluşturun ve çok fazla network i/o su yapan network’ü çok yoracağını bildiğiniz trafiği VM (sanal sunucuların) network’ü ile aynı vSwitch üzerinde bulundurmayın.

Şimdi sunucumuzu kapatalım ve yeni bir fiziksel network kartı ekleyelim sonrada aşağıdaki resimdeki işaretli bölümde Add Networking ile yeni network kartı ekleme işlemini başlatalım.

ESXKURB4_12

Bu ekleyeceğimiz ilk kartı ile farklı bir vSwitch oluşturup bu vSwich üzerinden iSCSI network’ü geçireceğiz.

Bize eklenecek network kartının bağlantı tipi sorulacaktır. VMkernel ‘in açıklamasında ki Vmotion, iSCSI ve NFS trafiği için olduğu bilgisine dikkat ediniz, VMkernel seçerek devam edelim.

ESXKURB4_13

 

Fiziksel network kartları aşağıdaki gibi gözükecektir. Vmnic0 isimli network kartımız zaten vardı onu biliyoruz vmnic1 isimli yeni network kartını seçelim ve devam edelim.

ESXKURB4_14

Bizden yeni oluşturacağımız vSwitch1 isimli swich üzerinde oluşturacağımız Port Grup’a bir isim vermemizi isteyecektir. Biz VS_ISCSI olarak isimlendirdik ve herhangi bir VLAN ID seçmedik. Eğer bu virtual switch üzerinden vmotion, FT veya management network trafiği geçirecekseniz ilgili seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Biz sadece iSCSI network’ünü geçireceğimiz için bunlaran hiç birisini seçmiyoruz.  

ESXKURB4_15

Bu port grup’a sabit IP adresi verebiliriz. iSCSI trafiği için sabit bir IP adresi verip ilerleyelim.

ESXKURB4_16

Ayarlarımız bitti ve yeni vSwitch in görünümü aşağıdaki gibi olacaktır. Finish ile işlemi bitirebiliriz.

ESXKURB4_17

Networking bölümü görünümü işlem bittiğinde aşağıdaki gibi olacaktır. 2 adet Standart vSwitch’imiz var, her ikisinde’de 1 adet fiziksel network kablosu bağlıdır. Burada şuna dikkat ediniz üstteki vSwittch üzerinde Virtual Machine Port Group isimli VM Network isimli bir port group var aşağıda bu port grup yok, yani ESXi host sunucusu üzerinde oluşturacağınız bir sanal sunucunun network kartını sadece üstteki vSwitch’e bağlayabilirsiniz aşağıdaki vSwitch’e bağlayamazsınız. Bu iki vswitch arasındaki en büyük fark budur. Bunlara çalıştığınız ortamlarda dikkat ediniz.  

ESXKURB4_18

Oluşturduğumuz yeni vSwitch özelliklerine girip ayarlarını kontrol edelim. VS_iSCSI nin yanında vMotion and IP Storage Port şeklinde bilgi verildiğine dikkat ediniz.

ESXKURB4_19

vSwitch seçip özelliklerine girip neler yapabiliyoruz bu ayalara bir göz atalım isterseniz.

ESXKURB4_20

İlk bölüm General bölümüdür, yukarıda bahsetmiştik vswitch üzerindeki port sayısını değiştirebiliriz demiştik. Istersek bu port sayısınız 4088 adet olarak ayarlayabiliriz. MTU size buradan değiştirebilirsiniz.

ESXKURB4_21

Security bölümünde network güvenliği ile ilgili ayarları yapabilirsiniz.

ESXKURB4_22

Traffic Shaping bölümünde buradan geçecek network paketlerinin boyutunu ayarlayabiliriz.

ESXKURB4_23

NIC Teaming bölümünde ise bu vSwitch’e bağlı birden fazla fiziksel network kartı varsa bu kartların ortak çalışma ayarlarını düzenleyebileceğiniz bölümdür.

ESXKURB4_24

Şimdi sunucumuza 2 adet fiziksel network kartı daha ekleyip bu iki kartı sanal sunucularımızın kullanacağı vSwitch üzerinde bağlayıp bu vSwitch’in yedekli olarak 3 fiziksel network kartı ile çalışmasını sağlayacağız.

Kartları sunucunuza bağladıktan sonra vSwitch0 isimli switch’in Properties ile özelliklerine girelim ve yedek kartlarımızı ekleyelim.  

ESXKURB4_25

vSwitch0 özelliklerinde Network Adapters tabına gelelim ve Add butonu ile yeni network kartı ekleme adımlarını başlatalım.

ESXKURB4_26

Gelen ekranda kullanabileceğiniz Ethernet kartları aşağıdaki resimdeki gibi gözükecektir. Vmnic1’in vSwitch1 üzerinde kullanıldığı bildiriliyor üstte ise henüz herhangi bir switch üzerinde kullanılmamış 2 adet Ethernet kartı gözüküyor.

ESXKURB4_27

Vmnic2 ve vmnic3 isimli kartları seçip Next ile ilerleyelim.

ESXKURB4_28

Aşağıdaki ekranda gördüğünüz gibi tüm kartlar Active Adapters altında gözükmektedir. Bu resme göre 3 adet kart’ta aktif olacaktır. Kartlardan birisini aktif kullanmak istemeyip stanby durumda bekletmek isterseniz seçip move down butonu ile Standby Adapters bölümüne taşıyabilirsiniz. Çalıştığınız network ortamında göre bunu kullanmak durumunda kalabilirsiniz bir kenadar bilgi olarak dursun bu bilgi. Biz aktif olarak tüm kartları kullanacağız.  Next ile ilerleyelim.

ESXKURB4_29

Sorun çıkamdı ve yeni kartlar vSwitch0’a eklendi.

ESXKURB4_30

vSwitch0’ın dış bağlantısını sağlayacak olan fiziksel network kartlarının son görünüm aşağıdaki gibidir.

ESXKURB4_31

Aşağıdaki resimde VM network çıkış ucumuz 3 adet 1 GB’lik network kablosu ile çalışmaya başladı şuanda. Yani artık VM Network vSwitch artık yedekli olarak çalışıyor. 3 kablo’nunda başına aynı anda birşey gelmezse management network ve sanal sunucuların network erişimi kesilmeyecektir. Birde bu kartların her biri ilk başta verdiğimiz çemadaki gibi 3 farklı fiziksel swich’e bağlanıyorsa tam yedeklilik sağlanmış olur.

ESXKURB4_32

Bir sondaki makalemde burada ilk ayararını yaptığımız iSCSI network switch üzerinden NetApp storage’e bağlanıp oradaki bir disk alaninı ESXi Host sunucumuza bağlayıp sunucumuzu kullanıma hazır hale getirmiş olacağız inşallah.   

Faydalı olması dileklerimle.

Recep YÜKSEL /  01/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.